۱۴۰۰ يکشنبه ۳ بهمن
رویدادهای ویژه
خط مشی اداره کل راه‌آهن خراسان در سال 1394
خط مشی اداره کل راه‌آهن خراسان در سال 1394 اداره کل راه‌آهن خراسان یکی از نواحی نوزده ‌گانه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که حوزه استحفاظی آن از ایستگاه مشهد تا ایستگاه نقاب بطول 272 کیلومتر( دو خطه رفت و برگشت 544 کیلومتر) و از ایستگاه فریمان تا ایستگاه سرخس بطول 159 کیلومتر و تا مرز 165 کیلومتر می‌باشد که جمعا ...

اداره کل راه‌آهن خراسان یکی از نواحی نوزده ‌گانه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که حوزه استحفاظی آن از ایستگاه مشهد تا ایستگاه نقاب بطول 272 کیلومتر( دو خطه رفت و برگشت 544 کیلومتر) و از ایستگاه فریمان تا ایستگاه سرخس بطول 159 کیلومتر و تا مرز 165 کیلومتر می‌باشد که جمعا در حدود 1000 کیلومتر با احتساب خطوط فرعی ، صنعتی و ... می باشدکه تا پایان سال 1393 با تعداد 839 نفر پرسنل وهمچنین بخش خصوصی( اعم از شرکتهای مالک واگن مسافری وباری وشرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با این اداره کل) وظیفه ارائه خدمات ریلی به هموطنان را برعهده دارد و با عنایت به اهداف تعیین شده اداره کل در سال 94 که عبارتنداز:

1-    افزایش ظرفیت حمل بار وجابجائی مسافر وتحقق کامل برنامه های ابلاغی

2-     برنامه ریزی جهت افزایش سرعت قطار های مسافری وزمان کاهش سیر وتاخیر قطار ها

3-    حفظ دستاوردهای سالهای قبل در کاهش سوانح وارتقاء ایمنی سیروحرکت وتردد قطار ها

4-    ارتقاء کیفی وکمی خدمات بخش حمل بار ومسافر وایجاد حداکثر رضایتمندی مراجعین ،مشتریان ، مسافران

5- توانمندسازی ، ایجادانگیزه ونشاط وتعلق سازمانی کارکنان

6- افزایش درآمدها وکاهش هزینه ها

7- صیانت از سرمایه انسانی و مادی

8- تجدید نظر در فرایند های انجام امور در اداره کل با رویکرد ارائه حداکثری خدمات بصورت مکانیزه وهوشمند

9- پیاده سازی برنامه های وپروژه های بهبود در کلیه معیار های تعالی حمل ونقل ریلی ودستیابی به سطوح بالاتر تعالی نسبت به سال 93

 لذا ان شاءا... در سال 1394 جهت نیل به اهداف تعیین شده بشرح  ذیل گام برمی‌داریم :

1)   محقق نمودن سیاست های ابلاغی واقدامات عملی در راستای منویات مقام معظم رهبری درخصوص سال 1394 «سال ملت ودولت، همدلی وهمزبانی» در حوزه ریلی استان

2)       تلاش در جهت اجرای سیاستهای کلی(کوتاه مدت،میان مدت وبلند مدت) مسؤلین محترم راه‌آهن ج.ا.ا

3)       معرفی واطلاع رسانی عمومی به موقع ومستمراز خدمات ،برنامه ها ، اقدامات وپروژه های انجام شده راه آهن ودولت محترم درحوزه ریلی استان وهمچنین دریافت وبررسی نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات وشکایات مشتریان حمل بار ، مسافرین وسایر افراد جامعه از طرق مختلف   وانجام اقدامات لازم در خصوص موارد اعلام شده

4)    توجه ویژه به کیفی سازی ارائه خدمات در کلیه بخشها ودر راستای ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان(بخش حمل بار ومسافر) وهمکاران محترم به عنوان یک اولویت و شاخص اصلی در سنجش عملکرد

5)   برنامه ریزی جهت تدوین ، اجرا وپیاده سازی برنامه های وپروژه های بهبود در کلیه معیار های تعالی حمل ونقل ریلی در حوزه اداره کل در راستای کسب تقدیر نامه 4 ستاره در سال 1394 

6)       توسعه IT و فناوری اطلاعات در اداره کل در کلیه موارد و شاخص ها وتوسعه خدمات الکترونیکی وارتقا ء سیستمها ونرم افزار های موجود با توجه به شاخصهای ابلاغی، بطوریکه اصلاح فرآیند ها با رویکردانجام امور وارائه خدمات بصورت مکانیزه وهوشمند در کلیه ادارات به عنوان یک اولویت مد نظر قرارگیرد.  

7)   برنامه ریزی لازم جهت اجرای کلیه برنامه های عملیاتی تدوین شده سال 94 در زمان تعیین شده ، ابلاغی طی نامه شماره22313ص37-24/12/93

8)   بهره برداری از سکوهای 4 و5 و6 ایستگاه مشهدوهمچنین افزایش خطوط قبول واعزام به 13 خط و نهایتا ً قابلیت افزایش ظرفیت جابجائی مسافر از 14 میلیون نفر به 5/17 میلون نفر در سال در ایستگاه راه آهن مشهد

9)   عملیاتی شدن احداث پایانه مسافری شماره 2 مسافری ایستگاه راه آهن مشهد به جهت افزایش ظرفیت جابجائی مسافرپیش بینی شده در سالهای آتی

10)       شروع عملیات اجرائی احداث نمازخانه وسرویس بهداشتی در ایستگاههای کاشمر،عطار،بیهق،تربت وسلام

11)       پیگیری های لازم جهت اجرائی نمودن پروژه های عمرانی جدید وتکمیل پروژه های نیمه تمام در صورت واگذاری اعتبار(32 پروژه وفعالیت در حوزه ساختمان وتاسیسات، 19 پروژه وفعالیت در حوزه ارتباط وعلائم الکتریکی، 14 پروژه در حوزه خط وسازه های فنی )

12)       برنامه ریزی جهت استفاده حداکثری از قابلیتهای سیستم ATCتهران- مشهد

13)       پیگیری عملیاتی شدن پروژه مهم وتاثیرگذار برقی نمودن دوخطه موجود تهران – مشهد

14)       پیگیری اجرای پروژه های ریلی کلان وملی وتاثیرگذار در روند توسعه شبکه ریلی استان وهمچنین پیگیری پروژه های کلان ریلی در دست مطالعه واحداث شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور در استان مانند پروژه ریلی مشهد- گرگان ، پروژه قطار سریع السیر تهران – مشهد ، اتصال شهرستان سبزوار به شبکه ریلی ، راه آهن خواف- هرات و...

15)       تعویض سوزنهای مسیر اصلی وجایگزینی از نوع تراورس بتنی به جهت افزایش ایمنی سیر قطارهای مسافری وباری وهمچنین افزایش سرعت عبوراز روی سوزنهادرراستای کاهش زمان سیرقطارهای مسافری در مسیر تهران مشهد وبالعکس 

16)       نظارت ویژه ومستمر بر عملکرد شرکتهای مالک قطار های مسافری واقدامات لازم در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمات به مسافرین محترم وزائرین معزز امام هشتم (ع) در قطار های مسافری به عنوان یکی از اولویتهای مهم حوزه مسافری وهمچنین نظارت بر عملکردمراکز فروش بلیت سطح استان

17)       ارتقاء سطح خدمات ایستگاهی در کلیه شاخصها در حوزه  ریلی اداره کل با تعریف واجرای بیش از 22 پروژه

18)       تلاش در جهت افزایش سرعت قطار های مسافری درکلیه خطوط ریلی اداره کل همزمان با پیگیری مستمر جهت افزایش ظرفیت وارتقاء ایمنی

19)        توجه ویژه به حرکت منظم و طبق برنامه اعلام شده قطارهای مسافری وباری برنامه ای از مبداء و وکاهش تاخیرات ونظارت بر سیر به موقع قطار ها در اداره کل ونظمی دهی به سیر قطار ها

20)       پیگیری وتلاش در راستای سرمایه گذاری بخش خصوصی در راه آهن اعم از احداث وتوسعه زیر ساختها، احداث وتوسعه سایتهای تخلیه وبارگیری انواع واگنها ، پروژه های توسعه ایستگاه مشهد و...

21)       پیگیری مستمر کمیته جذب بار اداره کل در راستای افزایش حمل ریلی بار مشتریان فعلی وجذب بارهای جدید ومحمولات ترانزیتی وافزایش سهم حمل ونقل ریلی در حمل ونقل استان با استفاده حداکثر از ظرفیتهای استان وبخش خصوصی وتحقق کامل برنامه ابلاغی در اینخصوص

22)       توسعه خطوط ایستگاههای مشهد وشهید مطهری وانتقال بارگیری محمولات صادراتی از ایستگاه مشهد به ایستگاههای همجوار

23)       اجرای کامل کلیه مقررات ایمنی ، بهداشت حرفه‌ای و ایمنی محیط کار صادره از راه‌آهن ج.ا.ا و مراجع ذیصلاح در اداره کل

24)       اجرای کامل برنامه‌های تحول اصلاح نظام اداری و طرح تکریم در اداره کل

25)   اجرائی نمودن مصوبات کمیته ارتقا نظام سلامت اداری ومبارزه با فساد وکمیته امنیت وحفاظت اداره کل

26)   افزایش میزان بهره‌وری نیروی انسانی وناوگان با اجرائی نمودن کلیه شاخصهای بهره وری راه آهن ج.ا.ا

27)    اجرای گسترش کیفیت عملکرد آموزشی با نیاز سنجی صحیح ،تدوین و اجرائی نمودن برنامه های آموزشی جهت مسئولین ،کارکنان در کلیه شاخص هاواجرای آموزش وآزمون الکترونیکی ومجازی 

28) تلاش در جهت افزایش رضایتمندی کارکنان و ارتقاء امکانات رفاهی ،خدماتی وتوجه ویژه به سطح معیشت کارکنان به عنوان یکی از اولویتهای مهم در سال 1394 وهمچنین نظارت مستمر بر اجرای دقیق قوانین ومقررات توسط پیمانکاران در قبال پرسنل تحت پوشش شرکتهای پیمانکاری وپرداخت به موقع وکامل حقوق ومزایا آنان

29)   برگزاری جلسات ارتباط مستقیم مسئولین اداره کل با کارکنان ومشتریان و استمرار برنامه ملاقات عمومی مدیر کل ، معاونین اداره کل با کارکنان و مراجعین

30)   اجرائی نمودن طرح پیشنهادات و انتقادات در اداره کل بطور کامل واجرای نظام جامع مدیریت عملکرد وتقدیر از پیشنهادات برتر

31)   اجرائی نمودن برنامه های 12 گانه صیانت از حقوق شهروندی وبرنامه های 11 گانه ترویج فرهنگ وحجاب در اداره کل وهمچنین اجرای 15برنامه واولویت تعیین شده با موضوع امور فرهنگی ، عفاف وحجاب ، نماز و...

32)   باز توزیع وظایف واختیارات وتمرکز زدائی به مسؤلین ادارات و سرپرستان ایستگاههای سرخس ، نیشابور،سبزوار،نقاب در چارچوب مقررات و هماهنگی وتعامل سرپرستان ایستگاههای مذکور با مسئولین شهرستانهای همجوارراه آهن

33)   هماهنگی توسط واحد های مربوطه جهت شرکت کلیه مسئولین،کارکنان،پرسنل درکلیه مراسمها(اعیاد ، تعزیه،انتخابات و ...) وبالا بردن روحیه و تفکر بسیجی

34)   برگزاری جلسات شورای اداری وکمیته های اداره کل بصورت مستمر با حضور کلیه اعضاء وپیاده سازی نظام ارزیابی کمیته های اداره کل

35)   زیبا سازی محیط های اداری، منازل سازمانی ، ایستگاهها ومحوطه اطرف خطوط ریلی

36)   برنامه ریزی و تهیه برنامه جهت تکریم خانواده های محترم شهدا وجانبازارن معزز وهمچنین بازنشستگان 

      لذا لازم است کلیه کارکنان در تمامی سطوح سازمانی همکاری و مساعدت جدی را بعمل آورده تا بتوانیم شاهد رشد کیفی وکمی فعالیتها در خدمات ارائه شده اداره کل باشیم. اینجانب نیز در تمامی مراحل از کلیه اقدامات در زمینه‌های فوق حمایت کامل نموده و کلیه مقدورات و امکانات اداره کل را به کار خواهم گرفت تا در جهت دستیابی به اهداف فوق در سال 1394 با همکاری کلیه همکاران موفق باشیم.

1394/01/11 تاریخ بروزرسانی :
1206 تعداد بازدید :
کليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal