۱۴۰۰ يکشنبه ۳ بهمن
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو افقي-عضویتمنو افقي-عضویت
صفحه اصلي
پرتال راه آهن
اطلاعات تماس
نقشه سايت
English
Collapse منو افقي-عضویتمنو افقي-عضویت
خريدبليط اينترنتي
رديابي واگن
G 2 G
ملاقات عمومي
تماس با ما
Collapse منو افقي- لاگینمنو افقي- لاگین
صفحه اصلي
پرتال راه آهن
اطلاعات تماس
نقشه سايت
English
Collapse منو افقي- لاگینمنو افقي- لاگین
خريدبليط اينترنتي
رديابي واگن
G 2 G
ملاقات عمومي
تماس با ما
Collapse منو افقيmemberمنو افقيmember
صفحه اصلي
پرتال راه آهن
اطلاعات تماس
نقشه سايت
English
Collapse منو افقي memberمنو افقي member
خريدبليط اينترنتي
رديابي واگن
G 2 G
ملاقات عمومي
تماس با ما
Collapse membershipmembership
صفحه اصلي
پرتال راه آهن
اطلاعات تماس
نقشه سايت
English
Collapse membershipmembership
خريدبليط اينترنتي
رديابي واگن
G 2 G
ملاقات عمومي
تماس با ما
Collapse membershipmembership
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره اداره كل</span>درباره اداره كل
تاريخچه و معرفي اداره كل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختارسازماني</span>ساختارسازماني
نمودارسازماني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آشنايي با مديران</span>آشنايي با مديران
مديركل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مسافري</span>خدمات مسافري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حقوق مسافر</span>حقوق مسافر
مقررات مربوط به تاخيرات
شرايط استرداد بليط
مفقودشدن بليط
لغو حركت قطار
مقررات صدور بليط نيم بهاء
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزانسها،موجودي وخريد بليط</span>آزانسها،موجودي وخريد بليط
ليست آژانس ها
موجودي و خريد بليط رجاء
موجودي وخريد بليط سفير
راهنماي خريد اينترنتي
راهنماي خريد پيامكي
خريدبامراجعه به آژانسها
تخفيفات بليط
بهاي بليط حمل خودرو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه حركت  ، خدمات وامكانات قطار، شركتهاي مسافري</span>برنامه حركت ، خدمات وامكانات قطار، شركتهاي مسافري
برنامه حركت پاييز 94
خدمات و امكانات
شركتهاي مسافري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمل خودرو و توشه</span>حمل خودرو و توشه
مقررات حمل خودرو
مقررات حمل بار با توشه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظام پيشنهادها</span>نظام پيشنهادها
آيين نامه نظام پيشنهادات
فرآيند پيشنهاد
ليست پيشنهادات ارائه شده
ارسال پيشنهاد
مصوبات كميته
پيشنهاد هاي برتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناقصه و مزايده</span>مناقصه و مزايده
پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات
مناقصات
مزايدات
ساير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشاركت , سرمايه گذاري و پروژه ها</span>مشاركت , سرمايه گذاري و پروژه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروزه ها</span>پروزه ها
تنظيم اسناد و مقدمات انعقاد
دردست انجام
اتمام يافته
نمودارسرمايه گذاري
آيين نامه پذيرش طرحهاي سرمايه گذاري
فرصتهاي سرمايه گذاري
محورهاي سرمايه گذاري
دانلود كتاب
درخواست سرمايه گذاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار واطلاعات</span>آمار واطلاعات
تعاريف و توضيحات آماري
سالنامه آماري
ماهنامه آماري
آماروعملكرد
گزارشات سازمان هاي بين المللي
سامانه و برنامه هاي كاربردي
Collapse لينك هاي مرتبطلينك هاي مرتبط
نواحي راه آهن
سايتهاي مرتبط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با كاركنان</span>ارتباط با كاركنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پرتال سازماني (فيش حقوقي ، حكم و...)</span>پرتال سازماني (فيش حقوقي ، حكم و...)
راهنماي ورود به پرتال
پرتال سازماني (فيش حقوقي ، حكم و...)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات رفاهي</span>خدمات رفاهي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بيمه و سلامت</span>بيمه و سلامت
بيمه وسائط نقليه
قرارداد بيمه مكمل درمان
مراكزدرماني و دندانپزشكان
بيمه عمرجمعي
بيمه حوادث جمعي
بيمه عمروحوادث
تربيت بدني
شركت تعاوني مصرف
پلاژ
وام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تسليت</span>تسليت
فوت همكاران و وابستگان
فرمهاي نظرسنجي
Collapse منو افقي1منو افقي1
rss
Russian
English
Collapse منو عموديمنو عمودي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مسافري</span>خدمات مسافري
موقعيت وجانما (قطار،آژانس،ايستگاه)
ورود و خروج مشهد(Time Table) - اینترانت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حقوق مسافر</span>حقوق مسافر
مقررات مربوط به تاخيرات
شرايط استرداد بليط
مفقودشدن بليط
لغو حركت قطار
مقررات صدور بليط نيم بهاء
پرداخت خسارت
پاسخگویی به مصدومین
قطارهاي حومه اي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آژانسها،موجودي وخريد بليط</span>آژانسها،موجودي وخريد بليط
پيگيري وثبت اوليه مشخصات آژانس
لیست آژانس ها
موجودي و خريد بليط رجاء
موجودي وخريد بليط سفير
راهنماي خريد اينترنتي
راهنماي خريد موبايلي
راهنماي خريد ازسامانه فروش تلفني
خريدبامراجعه به آژانسها
بهاي بليط حمل خودرو
واریزهزینه دفاتر فروش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه وامكانات قطارها، شركتها</span>برنامه وامكانات قطارها، شركتها
مراكزفروش بليت قطار
برنامه حرکت قطارها
خدمات و امکانات قطار ها
شركتهاي مسافري
سامانه پیامکی قطار سرخس
راهنمای ثبت نام سامانه سجا
تحلیل عملکرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمل خودرو و توشه با قطار</span>حمل خودرو و توشه با قطار
مقررات حمل خودرو
مقررات حمل توشه همراه مسافر
بهاي بليط خودرو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امكانات و خدمات ايستگاهي</span>امكانات و خدمات ايستگاهي
نقشه امکانات ایستگاه های مسافری
نماز خانه هاي راه آهن خراسان
ايستگاه راه آهن مشهد
ايستگاه راه آهن نيشابور
ايستگاه راه آهن سبزوار
ايستگاه راه آهن نقاب
ايستگاه راه آهن سرخس
حمایت از حقوق معلولان
فرآیند واحد اورژانس
تسهیلات جهت افراد توانخوه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> پیشنهادات</span> پیشنهادات
آيين نامه نظام پيشنهادات
فرآيند پيشنهاد
فرم ارسال پيشنهاد
درخواست تجدیدنظر پیشنهادات
پیشنهادات برتر
تحلیل پیشنهادات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناقصه ،مزايده ، سامانه الكترونيك</span>مناقصه ،مزايده ، سامانه الكترونيك
پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات
مناقصات
مزایدات
سامانه تداركات الكترونيكي دولت
خرید جزئی و متوسط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشاركت , سرمايه گذاري و پروژه ها</span>مشاركت , سرمايه گذاري و پروژه ها
فرم مشخصات تامين كنندگان
نمودارسرمايه گذاري
پذيرش طرحهاي سرمايه گذاري
فرصتهاي سرمايه گذاري
محورهاي سرمايه گذاري
دانلود كتاب
درخواست سرمايه گذاري
بسته هاي حمايتي سرمايه گذاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات</span>قوانین و مقررات
قوانین و مقررات
نظرسنجی مردم
نمودارمشارکت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش و ارزیابی</span>آموزش و ارزیابی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تقویم آموزشی سال</span>تقویم آموزشی سال
پیش بینی شده
عملکرد
تقویم ارزیابی ها (آزمونهای ادواری)
فرآینددوره آموزشی
فرایند کارورزی در راه آهن
مجوز دوره خارج از راه آهن
شرکتهای خصوصی آموزشی موردتایید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحقیقات و پژوهش</span>تحقیقات و پژوهش
مدیریت دانش
تقویم آموزشی 1400
راهنمای پایان نامه
فهرست کتابهای کتابخانه
Collapse لينك هاي مرتبطلينك هاي مرتبط
نواحي راه آهن
سایتهای مرتبط
سامانه و برنامه هاي كاربردي
Collapse منو افقي 2منو افقي 2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات</span>خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهبرد،بیانیه،تفاهم نامه</span>راهبرد،بیانیه،تفاهم نامه
تفاهم نامه با سازمان مدیریت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تفاهم نامه سطح خدمات</span>تفاهم نامه سطح خدمات
جا به جایی بار
جابه جایی مسافر
صدوربارنامه
صدورمجوزسیر
اعطای مجوزنمایندگی فروش بلیت
فروش بلیت مسافری
نظارت برنمایندگی های فروش بلیت
تارنما اداره کل راه آهن خراسان
زمان خروج ازدسترس تارنما
دستورالعمل بارگذاری و بروزرسانی تارنما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه های خدمت</span>سامانه های خدمت
سامانه جامع رونق و جهش تولید
سامانه میزخدمت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نوع خدمات</span>نوع خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الکترونیک</span>خدمات الکترونیک
اطلاع رسانی خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مسافري</span>خدمات مسافري
موقعيت وجانمائي (قطار،آژانس،ايستگاه)
اپلیکشن "قطارمن"
سامانه پیامکی قطارهای حومه ای
خريد بليت اينترنتي شركت فدك
خريدبليت اينترنتي شركت سفيرريل
خريد موبايلي بليت قطار(هم قطار)
خريدبليت ازسامانه فروش تلفني
پيگيري وثبت اوليه مشخصات آژانس
برنامه حرکت قطارها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات باري</span>خدمات باري
نمایش موقعیت قطارباری
ردیابی واگن
تعرفه حمل بار
نرخ برابری ارز
ابطال بارنامه داخلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سايرخدمات</span>سايرخدمات
پرتال سازماني
ایمیل سازمانی
ورود و خروج مشهد(Time Table) - اینترانت
داشبوردهوش تجاری - BI
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ملاقات عمومی مدیرکل</span>ملاقات عمومی مدیرکل
ملاقات حضوری
ملاقات غیرحضوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور بلیت اداری</span>صدور بلیت اداری
راهنمای صدور بلیت
سامانه صدور بلیت اداری
پرتال سپیدار
نرخ برابری ارز
کتاب الکترونیکی سالنامه آماری حمل ونقل ریلی کشور
قوانين و مقررات
آماروعملكردراه آهن
ثبت و پیگیری متقاضیان امریه(خدمت سربازی)
ثبت وپيگيري درخواست سرمايه گذاري
تلفن گويا، سامانه پيامك و ربات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزش كاركنان</span>آموزش كاركنان
LMS
جام فردی (اینترانتی)
ارزيابي عملكردكاركنان
مدیریت فرآیندها
مدیریت دانش
ارسال پیشنهاد
ثبت و پیگیری شکایت
سوت زنی
نظرسنجی ارباب رجوع
پرسش و پاسخ
تالارگفتمان
مشارکت الکترونیک
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات حضوری یا ترکیبی</span>خدمات حضوری یا ترکیبی
آیین نامه اجرایی میزخدمت
لیست خدمات میزخدمت
نظر ستجی ارباب رجوع
اطلاع رسانی خدمات
ارسال فرم ها
دریافت فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نتایج میزخدمت</span>نتایج میزخدمت
اسفند99
پاییز98
زمستان 98
پاییز99
نمودار فرآیندها
راهنمای مشتریان حمل ونقل بار
خدمات شناسه دار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمارواطلاعات</span>آمارواطلاعات
تعاريف و توضيحات آماري
سالنامه آماری
آماروعملکردسالیانه راه آهن
گزارشات سازمان هاي بين المللي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سایت آماری سازمانها</span>سایت آماری سازمانها
گمرک
راهداری
راهداری - ترانزیت کالا
هواپیمایی کشوری
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان
سوت زنی
گالری تصاویرکليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal